Al. Krakowska 61
02-183 Warszawa
www.metro-properties.pl

Zrównoważony rozwój

Myślimy o przyszłości

 

 

Sieć Centrów Handlowych M1 ponownie została wysoko oceniona w procesie certyfikacyjnym Breeam In-Use. M1 Poznań i M1 Kraków uzyskały najwyższy poziom w kategorii Building Management, który osiąga 3% ocenianych obiektów.  

Blisko 4-miesięczny audyt certyfikacyjny Breeam In-Use przeprowadzony został w dziewięciu Centrach Handlowych M1 działających w Polsce. W jego rezultacie wszystkie obiekty poprawiły swój wynik z 2012 roku, podnosząc ocenę z „very good” do „excellent” w kategorii Asset Rating.

Weryfikacja w kategorii Building Management także przyniosła Centrom Handlowym M1 pozytywne rezultaty. Siedem z dziewięciu obiektów obroniło swoją ocenę sprzed trzech lat, utrzymując poziom „excellent”. Z kolei dwa centra, M1 Kraków i M1 Poznań, zostały ocenione jako „outstanding”, otrzymując najwyższą możliwą ocenę.  

Pierwszy z certyfikatów – „Building Management”, ocenia jakość procedur zarządzania budynkiem w zakresie gospodarowania energią, wodą, wpływu na środowisko naturalne, higieny i czystości, bezpieczeństwa oraz jakości zarządzania.

Drugi certyfikat – „Asset Rating” skupia się na charakterystyce budynku. Ocenie poddawane są wprowadzone w obiekcie rozwiązania w zakresie infrastruktury energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, jakości środowiska wewnętrznego (m.in. wentylacja, temperatura, oświetlenie), gospodarki odpadami, ograniczania emisji zanieczyszczeń, udogodnień dla rowerzystów oraz szeroko pojętej ekologii. 

W codziennej biznesowej działalności kierujemy się mottem zrównoważonego rozwoju, czyli rozwoju, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Dla nas to nie są puste słowa - dla nas to filozofia działania.